Strona wykorzystuje pliki cookies

Więcej o sposobie korzystania z nich znajdziesz w polityce plików cookies.

Najlepiej Oświetlona Gmina i Miasto
Konkurs ma na celu promowanie i propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia zarówno w dużych jak i w małych społecznościach lokalnych oraz przyznanie nagród najlepszym rozwiązaniom.
14 lipca 2021 roku

Konkurs na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2022 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2022 Roku

Konkurs ma na celu promowanie i propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia zarówno w dużych jak i w małych społecznościach lokalnych oraz przyznanie nagród najlepszym inwestycjom.

Oceniane są inwestycje służące zarówno bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz mieszkańców jak i służące celom społecznym, kulturalnym, a także mające wpływ na rozwój działalności gospodarczej na terenie JST.

Inwestycje oświetleniowe mogą być zgłaszane zarówno przez Jednostki Samorządu Terytorialnego jak i przez inwestorów, biura projektowe, a także indywidualnych projektantów.

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich, którzy w ostatnich dwóch latach przeprowadzili na swoim terenie inwestycje związane z oświetleniem. Zgłaszane mogą być zarówno duże jak i małe, lokalne inwestycje. Komisja Konkursowa bierze pod uwagę wysiłek inwestycyjny w relacji do wielkości budżetu gminy (miasta) lub powiatu.

 

Gala wręczenia nagród odbędzie się 15 marca 2023 r. na 30. Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2023 w Warszawie.

Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny na:
www.pzpo.pl i www.lightfair.pl.

Dodatkowych informacji udziela biuro PZPO: 22/843-20-19, e-mail: biuro@pzpo.pl
Organizator Konkursu: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
Patronat honorowy: Związek Gmin Wiejskich RP.